header

FÖRETAGSHISTORIA

Bertils Rör startades 1954 av Bertil Söderlind och en anställd, Tore Ekberg, och hette då Bertil Söderlinds Rörledningsfirma. Lager och verkstad fanns i ett gammalt grishus i Döinge och servicebilen var en Opel Kadett -36. Det fanns inget takräcke så rören bands fast under bilen. Tore var med några år innan de gick skilda vägar.


1957 flyttade Bertil till hus i Jonstorp och där fanns en gammal länga som han hade lager, verkstad och garage i. 1963 anställdes frun Gunn Söderlind som kontorissa, kontoret fanns inne i huset. 1967 byggdes dubbelgarage och verkstad med källare. Nytt lager blev i källaren och den gamla längan revs.

När Bertil 1946 började arbeta hos Sture Larsson så arbetade han ihop med Malte Månsson. Malte anställdes senare hos Bertil och var där från 1959 och fram till pensionen 1981. Under åren har det funnits ett antal anställda.

Mellan 1959 och 1973 var de i genomsnitt tre anställda. Det största jobbet man hade var renovering och tillbyggnad av ålderdomshemmet "Vidviken" i Farhult och helrenovering av dövstumshemmet i Södåkra, vilket nu är vandrarhem. Man var även med i många nybyggnationer av villor i området. Vanligt förkommande småjobb var frusna rör och oljebrännarservice. De anställda fick köra egna bilar till arbetet och det fanns en Volvo Duett att tillgå som servicebil.


Efter 1981 när Malte gått i pension så var det Bertil och Bo, äldsta sonen som började 1976, kvar i firman. 1980 till 1988 arbetade Bo även halvtid som vaktmästare på ålderdomshemmet i Farhult. 1986 började även Henrik, yngsta sonen, att arbeta i firman. 1991 bildades Bertils Rör AB och sönerna tog över firman. Bertil gick i pension 1993.

STARTSIDA   |   OM BERTILS RÖR AB   |   REFERENSER   |   KONTAKT

©2015 Bertils Rör AB